Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı 2021-2027 dönemi kapsamında Çevre Değerlendirme Raporuna ilişkin danışma sürecinin başlatılması

Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı, INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programının Yönetim Makamı sıfatıyla, Bulgaristan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 2021-2027 programlama dönemine ait Çevresel Değerlendirme Raporuna ilişkin danışma süreci başlatmıştır. Plan ve programların çevresel değerlendirmesinin yapılmasına ilişkin hüküm ve koşullar belirtilen maddelerle uyumlu olarak hazırlanmaktadır. (Madde 20, (1), (2) ve (3) ve Madde 21, (1), sf. 21, (1), s. 1) ,(Başlık değiştirilmiş, SG No. 3/2006).

Bu çerçevede istişarelerin başlatılmasına ilişkin duyurunun tam metni, Çevresel Değerlendirme Raporu ve ekleri, INTERREG IPA Bulgaristan-Türkiye 2021-2027 dönemi Projeleri ve Bütünleşik Bölgesel Strateji Belgesine aşağıdaki eklerden ulaşabilirsiniz. 

Ayrıca tüm bu belgelere; Bölgesel İşbirliği Yönetim Müdürlüğü binasının ilgili adresinden - 1000 Sofya, Bulgaristan, Str. Stefan Karadja № 9, her iş günü 9:30-17:00 saatleri arasında erişim sağlanabilir.

Bu kapsamda tüm paydaşların olası görüş ve önerilerini en son 14 Ocak 2022 tarihine kadar ma_ipacbc@mrrb.government.bg e-posta adresine ya da Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı binasındaki Sofia 1202, Sveti Sveti Cyril and Methodii ”№ 17 - 19 adresinde bulunan ofis aracılığıyla yazılı olarak iletmesi beklenmektedir