Usulsüzlük ihbarları

Herkes Avrupa Birliği’nin finanse ettiği proje ve programların uygulanması hususunda usulsüzlük ihbarında bulunabilir. (Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin tanımı için lütfen buraya tıklayınız)

2988/95 sayılı Tüzüğün 1. Maddesinin ikinci fıkası uyarınca “Usulsüzlük”; ekonomik bir aktörün, doğrudan topluluk adına oluşturulmuş Toplulukların öz kaynaklarından sağlanan geliri azaltmak/kaybettirmek veya sebepsiz harcama yapmak yoluyla Toplulukların genel bütçesinde veya Topluluklar tarafından yönetilen bütçelerde zarara sebebiyet veren ya da verebilecek olan eylem ve ihmal nedeniyle Topluluk hukuku hükümlerinin ihlali anlamına gelmektedir.

Yolsuzluk şüphesi; Avrupa Birliği Anlaşması’nın K.3 maddesine dayanan, 26 Temmuz, 1995 tarihli anlaşma begesinin, 1. Maddesinin birinci, fıkrasında tanımlanmış olduğu gibi, Avrupa Toplulukları’nın mali çıkarlarının korunması için “uluslararası bir hareketin özellikle yolsuzluğun varlığını belirlemek amacıyla hususi olarak ulusal düzeyde idari veya adli muameleye sebebiyet veren bir usulsüzlüktür”.

Usulsüzlük görevlileri, yapmış olduğunuz ihbarları dikkatle inceleyeceklerdir ve gerçeğe uygunlukları doğruladığında gerekli tüm önlemleri alacak ve usulsüzlüğün kayıt ve raporlama usüllerini uygulamak üzere işlemleri başlatacaklardır.

İhbarda bulunurken lütfen aşağıdaki hususları dikkate alınız:

Usulsülük ihbarı isim vermeksizin yapılabilmektedir.

Usulsüzlük ihbarı asgari olarak – açık bir şekilde ilgili olduğu proje bilgisini ve usulsüzlük konusunun tanımını içermelidir.

İhbarda bulunurken saptanan usulsüzlüğü ayrıntılı olarak tarif etmeniz gerekmektedir.

Buraya kaydı yapılan usulsülük ihbarlarının sadece, “Bölgesel İşbirliği İdaresi Genel Müdürlüğü”nün Yönetim Makamı olarak taraf olduğu Bulgaristan- Sırbistan/ Türkiye / Makedonya IPA Sınır Ötesi İşbirliği Proramları kapsamında finanse edilen projelerle ilgili olanlarının işlemleri yapılacaktır. Bölgesel İşbirliği İdaresi Genel Müdürlüğü”nün Ulusal Otorite ya da Ulusal İrtibat Noktası olarak taraf olduğu başka bir programla ilgili bir usulsüzlüğü ihbar etmek istiyorsanız, lütfen, sizlere ihbarınızı nasıl ve nereye yapabileceğiniz konusunda yönlendirmede bulunması için Usulsüzlük Görevlisi ile irtibata geçiniz.

Bu alana sınırsız sayıda dosya yüklenebilir.
1 GB sınırı.
İzin verilen dosya uzantıları: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.