Öncelik 1 “Çevre dostu sınır ötesi bölge” kapsamında gelecek çağrıya ilişkin kamuoyu istişareleri

Interreg VI-A IPA Bulgaristan – Türkiye 2021-2027 Programı kapsamında KOBİ’lere yönelik Öncelik 1 "Çevre dostu sınır ötesi bölge" kapsamında başvuru sahipleri için başvuru rehberi paketi kamuoyu danışma süreci için yayınlanmıştır.

Çağrının amacı, enerji verimliliğinin teşvik edilmesine,  sera gazı emisyonlarının azaltılmasına,  döngüsel ve kaynakların verimli kullanıldığı ekonomiye geçişin teşvik edilmesine katkıda bulunabilecek proje önerilerini belirlemektir.

  • Bir yararlanıcıya verilebilecek azami hibesi – 200.000 Euro’dur;

  • Hibe desteği %100 oranındadır;

  • Uygun başvuru sahipleri – İmalat veya hizmet sektöründe sınır ötesi bölgede kayıtlı ve faaliyet gösteren mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerdir.

Uygun faaliyetler şunlardır:

  • Tüm endüstri yaşam döngüsünde sera gazı emisyonlarını ve enerji tüketimini azaltmaya yönelik yatırımlar, aynı zamanda eski ekipmanları daha enerji verimli olan ekipmanlarla değiştirmek;

  • Üretim süreçlerinin gerçekleştirildiği işletmeye ait bina stoğunun enerji verimli hale getirilmesine yönelik yatırımlar;

  • Enerji verimliliği alanında teknik bilgi, en iyi uygulama ve bilgi alışverişinin iyileştirilmesi;

  • İlgili teknolojik ekipmanların satın alınması ve yeni iş modellerinin geliştirilmesi ile ilgili faaliyetler yoluyla döngüsel üretim süreçlerinin teşvik edilmesi

İlgili taraflar, başvuru paketinde yer alan belgelerdeki metinleri görüşleri doğrultusunda  güncellenmesi için önerilerini 20 Eylül 2023 tarihine kadar JShaskovo@mrrb.government.bg e-posta adresine gönderebilirler.

Files
Ek Boyut
Public consultations 14.98 MB