Първата покана за проектни концепции по Териториалната стратегия

Покана за разработване и подаване на пълни проектни предложения по Териториалната стратегия на Програма (ИНТЕРРЕГ VI-A) ИПП България – Турция 2021-2027

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Република България

(Управляващ орган)

 в сътрудничество с

Дирекция по въпросите на Европейския съюз, Република Турция 

(Национален орган)

на Програма (ИНТЕРРЕГ VI-A) ИПП България – Турция 2021-2027

 

Промени в 1.1 Бюджетна прогноза (Приложение 1.1).xlsx

Оперативното звено на Програма INTERREG VI-A ИПП България-Турция 2021-2027 г. обявява промени в 1.1 Бюджетна прогноза (Приложение 1.1) на пакета за кандидатстване по Покана 1 за проектни идеи/концепции в рамките на Териториалната стратегия по Програма INTERREG VI-A ИПП България - Турция 2021-2027.

Коригирани са технически грешки при изчисляването на процента на инвестицията.

Стартира първата покана за проектни предложения по Териториалната стратегия от програмата Интеррег България-Турция 2021-2027

Оперативното звено

и

Съветът за управление на Териториалната стратегия

по програмата Интеррег България-Турция 2021-2027

 

обявяват стартирането на Покана 1 за концепции за проектни предложения по Териториалната стратегия на програмата  България-Турция 2021-2027.

Обществено обсъждане на условията за кандидатстване с проектни концепции по Териториалната стратегия от програмата България-Турция 2021-2027

Оперативното звено на Съвета за управление на Териториалната стратегия по програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2021-2027 публикува за обществено обсъждане условията за кандидатстване с проектни концепции в рамките на Териториалната стратегия по програмата, които да бъдат финансирани по приоритет  2 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“.