Контакт

Управляващ орган

Министерство на регионалното развитие и благоустройството  

http://www.mrrb.bg/

https://ipa-bgtr.mrrb.bg/

    Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" 
    ул. "Стефан Караджа" № 9 
    1000 София, България   

  • за контакт с УО: ma_ipacbc (at) mrrb.government.bg
  • деловодство МРРБ: e-mrrb (at) mrrb.government.bg  

Национален орган

Министерство по въпросите на Европейския съюз на Република Турция

     кв. „Мустафа Кемал“, ул. 6, No: 4 
     06800 Билкент, Анкара, Турция

  • за контакт с НО: cbcbgtr (at) ab.gov.tr

 Съвместен секретариат - главен офис в Хасково

    Ул. „Патриарх Евтимий“ 2 
    Етаж 3, офиси 88, 89, 90, 91 
    6300 Хасково, България  

  • Тел./факс:+359 38 663 888
  • За контакт: JShaskovo (at) mrrb.government.bg

 

Съвместен секретариат – клон Одрин

Сабуни махала, ул. Сарачлар /пешеходна зона/, Бизнес център 
Етаж: 3, офис No:4 
22100, Одрин, Турция

  • Тел./факс: +90 284 214 9909
  • за контакт: jtsedirne (at) ab.gov.tr