Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Programı 2021-2027 1 nolu öncelik 1.teklif Çağrısı

Bulgaristan Cumhuriyeti, Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı (Yönetim Makamı ),

Türkiye Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı (Ulusal Otorite)

işbirliği ile

INTERREG VI-A IPA Bulgaristan-Türkiye 2021-2027 Programı kapsamında Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınır ötesi iş birliğinin geliştirilmesi, yerel ekonominin rekabet gücünün artırılması, dijital ve yeşil dönüşümün teşvik edilmesi, kamu hizmetlerine erişimin genişletilmesi ve kalitesinin iyileştirilmesi, ayrıca kirliliğin ile iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla 13 Kasım 2023 tarihinde Proje Teklif Çağrısı yayınlanmıştır.

Programın 1. Önceliği olan "Çevre Dostu Sınır Ötesi Bölge" altında KOBİ'lere doğrudan mali destek sağlanmaktadır. 

Öncelik altındaki özel hedefler;

1.1 Enerji verimliliğini teşvik etmek ve sera gazı salınımını azaltmak

1.2 Döngüsel ve kaynakların verimli kullanıldığı ekonomiye geçişin teşvik edilmesidir.

Proje çağrısına, sınır ötesi bölgede imalat veya hizmet sektöründe kayıtlı ve faaliyet gösteren mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler başvuruda bulunabilecektir. Her bir KOBİ için en fazla hibe miktarı 200.000 Avrodur. 

 

     1.1 Nolu özel hedef için uygun faaliyetler: 

 • Endüstri yaşam döngüsünde sera gazı salınımını ve enerji tüketimini azaltmaya yönelik yatırımlar, ayrıca eski ekipmanların yeni ve daha enerji verimli ekipmanlarla değiştirilmesi, 

 • Üretim süreçleri için kullanılan işletmelerin sahip olduğu binalarında enerji verimliliği için yatırım yapılması,

 • Enerji verimliliği konusunda bilgi paylaşımı, en iyi uygulamalar ve bilgilerin paylaşılması.

   

  1.2 Nolu özel hedef için uygun faaliyetler:

 • Döngüsel üretim süreçlerini teşvik etmek için uygun teknolojik ekipmanların temin edilmesi ve yeni iş modellerinin geliştirilmesi,

 • Sürdürülebilirlik ve çevresel etki göstergelerine dayalı yerel ürünlerin sertifikalandırılması için bölgesel uygulamaların geliştirilmesi. 

Programa, Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı III (IPA III) tarafından eş-finansman sağlanmaktadır. 

"Çevre Dostu Sınır Ötesi İşbirliği" önceliğine ayrılan toplam fon miktarı 6,616,228 Avrodur. 

Program alanı: 

 • Bulgaristan (NUTS III düzeyinde) - Burgaz, Yanbolu ve Hasköy illeri;

 • Türkiye (NUTS III eşdeğeri düzeyinde) - Edirne ve Kırklareli illeridir.

Başvuru Rehberini de içeren belgelerden oluşan başvuru paketine aşağıdaki internet sayfalarından erişilebilir.

www.ipa-bgtr.mrrb.bg
www.mrrb.government.bg
http://cbc.ab.gov.tr/

www.ab.gov.tr
www.eufunds.bg

 

Proje tekliflerinin sunulması için son tarih, 20 Mart 2024, saat 17.00'dir.(Bulgaristan yerel saati). Proje teklifleri Ortak Elektronik İzleme Sistemi (Jems) kullanılarak tamamen elektronik biçimde sunulmalıdır: https://jems-bgtr.mrrb.bg/ 

Ayrıntılı bilgi için Programın Ortak Sekretaryasına ulaşabilirsiniz:

JShaskovo@mrrb.government.bg

Hasköy Ana Ofisi: Tel. +359 38 663 888

Edirne Destek Ofisi: Tel. + 90 284 214 9909

Başvuru Paketi: 

1. Başvuru Kılavuzu 

2. Başvuru Formu (Jems)

3. Ekler ve detaylı bilgi

4. Ekler A8'in doldurulmasına ilişkin talimatlar 

Files
Ek Boyut
Başvuru Rehberi 1.54 MB
Ekler 13.43 MB