Bütünleşik Bölgesel Strateji

Bölgesel Strateji kapsamında duyurulan İlk teklif çağrısına ilişkin bilgilendirme ve sunumlar

Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı 2021-2027 dönemi Uygulama Birimi, Bölgesel Strateji kapsamında ilk ön teklif çağrısına ilişkin proje fikirleri için bir bilgilendirme kampanyası yürütmüştür. Potansiyel yararlanıcılara yönelik bilgilendirme günleri sırayla Türkiye (Kırklareli) ve Bulgaristan'da (Burgaz, Haskovo ve Yambol) gerçekleştirilmiştir.

Bulgaristan-Türkiye Programı 2021-2027 dönemi Bölgesel Stratejisi kapsamında duyurulan Proje Ön Teklif Çağrısına Başvuru Yapacak Adaylara Yönelik Bilgilendirme Kampanyası

Bulgaristan-Türkiye Programı 2021-2027 döneminin Uygulama Birimi, Bölgesel Strateji çerçevesinde duyurulan Birinci Proje Ön Teklif Çağrısı kapsamında bir Bilgilendirme Kampanyası organize edecektir. Bu kapsamda, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümeye ulaşmaya odaklanan çağrıyı desteklemek adına sınır ötesi bölgeden potansiyel yararlanıcıları yönelik bir dizi etkinlik planlanmaktadır.

Bölgesel Strateji kapsamında proje ön teklifine yönelik Başvuru rehberi hakkında kamuoyu istişareleri

Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye 2021-2027 dönemi Bölgesel Strateji Yönetim Kurulunun Operasyonel Birimi, Programın Bölgesel Stratejisi kapsamında Öncelik ekseni 2 “Sınır Ötesi Bölgede Bütünleşik Kalkınma” kapsamında hibe sağlanacak olan proje ön tekliflerine yönelik Başvuru Rehberini kamu istişaresine sunmak amacıyla yayınlamıştır.

Çağrının odak noktası; yerel ekonominin artan rekabet gücü, dijital ve yeşil dönüşüme dayalı sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümenin sağlanmasıdır.

2021-2027 Dönemi Bütüncül Bölgesel Strateji(BBS) Kapsamındaki Çevrim içi Çalıştaylar

Programın 2021-2027 dönemi için Bölgesel Strateji Programı kapsamında düzenlenen proje fikirleri toplama kampanyası çerçevesinde, Bulgaristan-Türkiye sınır ötesi bölgesindeki kuruluşlar için dört tane çevrim içi çalıştay düzenlenmesi planlanmaktadır.

Kampanyanın amacı, sınır ötesi bölgenin ihtiyaçları ile potansiyelini ele alan ve sınırın her iki tarafında uygulanan ortak projeler yoluyla bölgenin kalkınmasını teşvik eden bütüncül bölgesel strateji yaklaşımına uygun olan proje fikirlerini toplamaktır.