Интегрирана териториална стратегия

Информация и презентации за първата покана по Териториалната стратегия

Оперативното звено на Териториалната стратегия по програмата България-Турция 2021-2027 проведе информационна кампания за разясняване на Първата покана за набиране на проектни идеи.  Информационните дни за потенциални кандидати бяха организирани последователно в Турция (Къркларели) и България (Бургас, Хасково и Ямбол).

Информационна кампания в подкрепа на кандидатите по Покана за проектни идеи по Териториалната стратегия на Програма България-Турция 2021-2027 г

Оперативното звено на Програма България-Турция 2021-2027 г. ще проведе информационна кампания по Първата покана за набиране на проектни идеи по Териториалната стратегия. Поредицата от събития е насочена към потенциални бенефициенти от трансграничния регион за популяризиране на поканата, която е насочена към постигане на устойчив и приобщаващ икономически растеж.

Информационeн ден в гр. Къркларели, Турция

07.06.2023 09:30 to 15:00

Информационна кампания по Първата покана за набиране на проектни идеи по Териториалната стратегия в гр. Къркларели, Турция, в Културния център на университета Къркларели.

Стартира първата покана за проектни предложения по Териториалната стратегия от програмата Интеррег България-Турция 2021-2027

Оперативното звено

и

Съветът за управление на Териториалната стратегия

по програмата Интеррег България-Турция 2021-2027

 

обявяват стартирането на Покана 1 за концепции за проектни предложения по Териториалната стратегия на програмата  България-Турция 2021-2027.

Обществено обсъждане на условията за кандидатстване с проектни концепции по Териториалната стратегия от програмата България-Турция 2021-2027

Оперативното звено на Съвета за управление на Териториалната стратегия по програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2021-2027 публикува за обществено обсъждане условията за кандидатстване с проектни концепции в рамките на Териториалната стратегия по програмата, които да бъдат финансирани по приоритет  2 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“.