ÇED Raporu (Çevresel Değerlendirme Kapsam Belirleme Raporu)

Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı 2021-2027 dönemi kapsamında Çevre Değerlendirme Raporuna ilişkin danışma sürecinin başlatılması

Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı, INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programının Yönetim Makamı sıfatıyla, Bulgaristan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 2021-2027 programlama dönemine ait Çevresel Değerlendirme Raporuna ilişkin danışma süreci başlatmıştır. Plan ve programların çevresel değerlendirmesinin yapılmasına ilişkin hüküm ve koşullar belirtilen maddelerle uyumlu olarak hazırlanmaktadır. (Madde 20, (1), (2) ve (3) ve Madde 21, (1), sf. 21, (1), s. 1) ,(Başlık değiştirilmiş, SG No. 3/2006).

2021-2027 Program Dönemi kapsamındaki Çevresel Değerlendirme Kapsam Belirleme Rapor Taslağına ilişkin İstişarelere Katılım Daveti

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın Ulusal Otoritesi olduğu ve Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı Bölgesel İşbirliği Yönetimi Müdürlüğü’nün Yönetim Makamı olduğu INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı 2021-2027 dönemine ait Çevresel Değerlendirme Kapsam Belirleme Raporu ve Bütünleşik Bölgesel Kalkınma için Sınır Ötesi Stratejisine ilişkin istişareler Bulgaristan Cumhuriyetinde başlatı