Ortak Çalışma Grubu

Ortak Çalışma Grubu 6. Toplantısı

Interreg-IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2021-2027 dönemi Ortak Çalışma Grubu, Bulgaristan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki 29 Ağustos 2022 tarih ve 7 sayılı kararı yazılı prosedür ile kabul etti.

                                                                       

Kabul edilen belgeler aşağıda ekte yer almaktadır.

Bulgaristan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 taslağının kamuoyu tartışması ve kamuoyu istişareleri

INTERREG IPA Bulgaristan - Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi nihai versiyonunun Avrupa Komisyonu'na (EC) resmi olarak iletilmek üzere hazırlanmasına ilişkin olarak ve ayrıca 142 nolu 2019 Bakanlar Kurulu Kararının 14.maddesinin, 2.