Съвместни работни групи

Шесто заседание на Съвместната работна група

Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за предстоящия програмен период 2021-2027 г. прие Решение №7 на 29 август 2022 г. с писмена процедура.

Приетите документи са приложени по-долу.

Пето заседание на Съвместната работна група

Петото заседание на Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТИРРЕГ ИПП България - Турция 2021-2027 се проведе онлайн на 24 март 2022 г. Членовете на СРГ приеха Решение №6/08.04.2022 г.

Приетите документи са приложени по-долу.

Проведено обществено обсъждане на проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция 2021-2027

Във връзка с подготовката на окончателния вариант на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България - Турция 2021-2027 за официално предаване на Европейската комисия (ЕК), както и съгласно чл. 14, ал.

Четвърто заседание на Съвместната работна група

Четвъртото заседание на Съвместната работна група за разработване на програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2021-2027 се проведе онлайн на 14 септември 2021 г. Членовете на СРГ приеха с Решение №5 първият работен вариант на програмтния документ.

Трето заседание (писмена процедура) на Съвместната работна група (СРГ)

Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за предстоящия програмен период 2021-2027 г. прие Решение № 4 на 21 февруари 2021 г. с писмена процедура.

ТРАНСГРАНИЧЕН ОРИЕНТАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ по програмите за сътрудничество, финансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ с участието на Република България, Република Северна Македония, Републка Сърбия и Република Турция

Този документ представя ключови характеристики на трансграничния регион между Република България, Република Северна Македония, Република Сърбия и Република Турция и очертава варианти и насоки за програмиране на следващите програми Interreg по тази граница. Той е част от поредица подобни документи, изготвени от ГД „Регионална политика“ за всички сухопътни граници на ЕС (и границите с Норвегия и Швейцария).

Второ заседание на Съвместната работна група (СРГ)

Второто заседание на Съвместната работна група  за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция за предстоящия програмен период 2021-2027 г. се проведе онлайн на 24 септември 2020 г.

Приетите на срещата документи са приложени по-долу.

Първо заседание на Съвместната работна група за разработване на програмата ИНТЕРРЕГ - ИПП България-Турция 2021-2027

Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България - Турция 2021-2027 прие Решение №1 и Решение №2 на заседание, проведено на 12 ноември 2019 г.