Финансирани проекти

Обединени за по-безопасни граници

Договор за субсидия:    РД- 02-29-110/08.11.2023

Акроним на проекта:   Обединени за по-безопасни граници

Реф. №                              BGTR0100002

Име на проекта:             Повишаване на капацитета и подобряване на сътрудничеството на правоприлагащите органи на територията на областите Бургас, Хасково и Ямбол, Одрин и Къркларели в областта на миграцията