Покана за участие в анкета за бъдещата програма България-Турция

Имаме удоволствието да ви поканим да участвате в анкета, която ще послужи за определяне на приоритетите на новите програми Interreg след 2027 г. Това е вашият шанс да споделите визията си и да вдъхновите промени за бъдещето на трансграничния регион на България и Турция.

Започва приемът на проектни предложения за одобрените концепции от Териториалната стратегия по програмата България-Турция

Министерството на регионалното развитие и благоустройството стартира втория етап от реализиране на проектните идеи от Териториалната стратегия по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция.

Общо 41 проектни предложения са подадени по Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“

На 20 март 2024 г. приключи приемът на проектни предложения по отворената покана по Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“, специфични цели 2.1 Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове и 2.6 Насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика.