Çevre Dostu KOBİ’lere Bilgilendirme Günü ve Ortaklık Forumu

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında ilk kez kendileri için açılan “çevre dostu sınır ötesi işbirliği” proje teklif çağrısından yararlanmak isteyen Edirne ve Kırklareli’nde bulunan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bilgilendirme günü ve ortaklık forumu gerçekleştirilecek. 

Interreg IPA Sınır Ötesi Programlarının 2014 – 2020 Dönemi Etki Değerlendirmesi

2023 yılında, Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından yönetilen Interreg IPA Sınır Ötesi Programlarının 2014-2020 döneminin etkisinin değerlendirilmesine yönelik dışarıdan bir hizmet alım sözleşmesi imzalandı.