Avrupa Komisyonu Bölgesel ve Kentsel Politika Genel Müdürlüğü temsilcisi Sayın Magali Lenoel'in "Sınır Aşan Bölgeler Mavi Büyüme İçin İşbirliği Yapıyor" Projesi'ne ziyareti.”

28 Kasım 2022 tarihinde, Avrupa Komisyonu Bölgesel ve Kentsel Politika Genel Müdürlüğü temsilcisi Magali Lenoel ve INTERREG - IPA CBC Bulgaristan - Türkiye Programı Ortak Sekretaryası, Trakya Üniversitesi tarafından proje ortaklarından biri olarak Edirne’de uygulanan "Sınır Aşan Bölgeler Mavi Büyüme İçin İşbirliği Yapıyor" adlı projeyi ziyaret etti.

2021-2027 Program Dönemi kapsamındaki Çevresel Değerlendirme Kapsam Belirleme Rapor Taslağına ilişkin İstişarelere Katılım Daveti

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın Ulusal Otoritesi olduğu ve Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı Bölgesel İşbirliği Yönetimi Müdürlüğü’nün Yönetim Makamı olduğu INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye

Ortak Bölgesel Analiz Raporu

Bu doküman Bulgaristan Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Sırbistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki sınır ötesi bölgenin temel özelliklerini belirlemekte ve bu sınır hattı boyunca yapılacak Interreg programlarının planlanması için farklı s