Enerji verimliliğinin artırılması ve döngüsel üretim süreçlerine geçiş için mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere açık proje teklif çağrısına ilişkin bilgilendirme kampanyası

Interreg VI-A IPA Bulgaristan – Türkiye 2021-2027 Programının KOBİ’lere yönelik "Çevre dostu sınır ötesi bölge" önceliği kapsamında potansiyel başvuru sahiplerine yönelik olarak 23 - 24 Ocak tarihinde Edirne'de bilgilendirme günü ve ortaklık forumu ve 30 Ocak 2024'te Bulgaristan, Burgaz’da bilgilendirme günü düzenlendi.

Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Programı 2021-2027 1 nolu öncelik 1.teklif Çağrısı

Bulgaristan Cumhuriyeti, Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı (Yönetim Makamı ),

Türkiye Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı (Ulusal Otorite)

işbirliği ile

Bulgaria-Türkiye programme grabbed the prize for the most original event on the ICDay 2023

The canoe & sailing training on the celebration of the Interreg Cooperation Day 2023 in Gökçetepe, Türkiye, seized the award for most original event in the Interact contest. The initiative rewards the best ideas in the organization of the ICDay.