(INTERREG VI-A) Bulgaristan-Türkiye Programı Kapsamında FPP Geliştirme Webinarımıza Katılın

(INTERREG VI-A) Bulgaristan-Türkiye Programı 2021-2027 Bölgesel Stratejisi kapsamında Tam Proje Tekliflerinin (FPP) Geliştirilmesi ve Sunulması Çağrısına yönelik bilgilendirme kampanyasının bir parçası olarak yaklaşan bir WEBINAR'ı duyurmaktan heyecan duyuyoruz.

Bölgesel Strateji Çağrısı Kapsamında Kısa Listeye Kalan Adaylar için Kırklareli'nde Bilgilendirme Günü

Bulgaristan-Türkiye Programı Ulusal Otoritesi, Bölgesel Strateji kapsamında ayrıntılı  proje teklifleri hazırlayan önceden belirlenmiş başvuru sahipleri ile bir toplantı düzenleyecektir. Etkinlik, potansiyel ana yararlanıcıların ve ortakların proje hazırlama kapasitelerini artırmalarına destek olmayı amaçlamaktadır.

(Interreg VI-A) Bulgaristan Türkiye Programı 2021-2027 Kapsamında Yönetişim Proje Teklifi için Kısıtlı Çağrı

(Interreg VI-A) Bulgaristan Türkiye Programı 2021-2027 kapsamında Yönetişim Proje Teklifi için kısıtlı çağrı, Bölgesel Strateji Strateji Kurulu'nun kapasite ve bilgi birikimini artırmak amacıyla ilan edilmiştir.