Уебинар за разработване на пълни проектни предложения по Териториалната стратегия

Съвместният секретариат на програмата България-Турция ще проведе убеинар, част от информационната кампания за разработване на пълни проектни предложения по Териториалната стратегия. Акценти на информационната сесия са:

• Преглед на Ръководството за договаряне по поканата;

Информационно събитие в Къркларели за кандидатите от Териториалната стратегия

Националният орган на програмата България-Турция ще проведе среща с избраните кандидати, които изготвят пълни проектни предложения от Териториалната стратегия. Събитието цели да подкрепи водещите кандидати и партньорите да повишат капацитета си при подготовката на проектите.

Ограничена покана за Проект за управление по Програма (ИНТЕРРЕГ VI-A) ИПП България-Турция 2021-2027

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява ограничена покана за Проект за управление по Програмата (ИНТЕРРЕГ VI-A) ИПП България Турция 2021-2027 с цел осигуряване на капацитет и знания на Съвета за управление на териториалната стратегия.