Общо 41 проектни предложения са подадени по Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“

На 20 март 2024 г. приключи приемът на проектни предложения по отворената покана по Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“, специфични цели 2.1 Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове и 2.6 Насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика.

Конкурсът REGIOSTARS се провежда за 16-ти път

За 16-ти път DG REGIO стартира годишния конкурс REGIOSTARS. Надпреварата се превърна в символ на високи постижения с проекти, финансирани от ЕС, които показват въздействието на европейската регионална политика.

Последни въпроси и отговори по приема за МСП

Остават само 14 дни до крайния срок за подаване на проектни предложения за повишаване на енергийната ефективност и намаляването на парниковите газове на МСП. Всички получени въпроси с подробни разяснения можете да намерите тук.