Информационна кампания ще подкрепи кандидатите при разработването на пълни проектни предложения

Съвместният секретариат на програмата България-Турция ще проведе информационна кампания в подкрепа на кандидатите с одобрени концепции, които могат да подадат пълни проектни предложения по Приоритет 2 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“.

Въпроси и отговори по поканата за пълни проектни предложения

Първата част на въпросите и отговорите по отворената покана за подаване на пълни проектни предложения от Териториалната стратегия вече е налична.

Започва приемът на проектни предложения за одобрените концепции от Териториалната стратегия по програмата България-Турция

Министерството на регионалното развитие и благоустройството стартира втория етап от реализиране на проектните идеи от Териториалната стратегия по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция.