Важно! Въпроси и отговори по отворения прием по Приоритет 1

Управляващият орган на програмата България-Турция подготви допълнена версия на отговори на Вашите въпроси, свързани с кандидатстването по отворената в момента покана по Приоритет 1 „Щадящ околното среда трансгра

ВАЖНО! Изменение на насоките за кандидатстване по Поканата за проектни предложения по Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“ удължаване срока за кандидатстване

Уважаеми кандидати и заинтересовани страни, бихме искали да ви информираме, че по-долу е приложено изменение на насоките за кандидатстване. 

Модифицираният пакет включва следните документи: 

1. Насоки за кандидатстване;

2. Приложение 1 - Разяснение за режима на минимална помощ(de minimis); 

3. Анекс А6 – De minimis – Декларация за държавна помощ; 

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ПО ПРИОРИТЕТ 1 „ЩАДЯЩ ОКОЛНАТА СРЕДА ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН“

Представители на малкия и среден бизнес от трансграничния регион България - Турция участваха в инфо ден в Експо център „Флора Бургас“ на 30 януари 2024 г., организирани от Управляващия орган на Програмата.