Информационна кампания и Партньорски форум за бизнеса по отворения прием по Приоритет 1 “Щадящ околната среда трансграничен регион“

Управляващият и националният орган на програмата България-Турция започват информационна кампания за кандидатите по приоритет 1“ „Щадящ околната среда трансграничен регион“. Поканата е насочена към микро, малки и средни предприятия от трансграничния регион, които желаят да подобрят енергийнат

Приключване на програмата за 2014-2020 г. – отчитане и възстановяване на разходи

Уважаеми бенефициенти,
 
За да се осигури гладкото протичане на процеса по приключване на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП България – Турция 2014-2020, Управляващият орган разработи следния график и срокове във връзка с процеса на проверка на отчетените разходи от бенефициентите след края на изпълнение на проекта :