Актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2023 г.

УО на програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2021-2027 публикува актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2023 г. с информация за оставащите приеми на проектни предложения до края на годината.

Посещение на г-жа Магали Леноел, представител на ГД „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия на проект „Трансграничните региони си сътрудничат за СИН РАСТЕЖ“

Г-жа Магали Леноел, представител на ГД „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия, и Съвместния секретариат на Програма INTERREG – IPA CBC България – Турция посетиха Проект „Трансграничните региони си сътрудничат за СИН РАСТЕЖ“, изпълняван от Тракийски университет Одрин - Партньор № 2 по проекта.

Покана за участие в консултации по проекта на Задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция 2021-2027 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на Управляващ орган (УО) на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г.