Индикативна годишна работна програма за 2024 г.

Планираните покани за кандидатстване през 2024 г. може да откриете във файла по-долу::

България и Турция започват проект за борба с нелегалната миграция

   България и Турция започват изпълнението на проект на стойност 1.7 млн. евро по съвместната програма за трансгранично сътрудничество, с който ще се повиши ефективността в ограничаване на нелегалната миграция. „В момента инвестираме в сигурността не само на трансграничния регион, но и на целия Европейски съюз.

6.6 млн. евро се насочват за бизнеса в пограничния регион на България и Турция

Над 6.6 млн. евро се предвиждат за проекти в областта на енергийната ефективност и кръговата иконимка за микро, малки и средни предприятия по предстоящия прием по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция. „За нас е изключително важно в този ключов момент да подкрепим малкия и среден бизнес за по-плавен „зелен“ преход.