ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ПО ПРИОРИТЕТ 1 „ЩАДЯЩ ОКОЛНАТА СРЕДА ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН“

Представители на малкия и среден бизнес от трансграничния регион България - Турция участваха в инфо ден в Експо център „Флора Бургас“ на 30 януари 2024 г., организирани от Управляващия орган на Програмата.

Информационна кампания за микро, малки и средни предприятия по отворена покана за набиране на проектни предложения за подобряване на енергийната ефективност и преминаване към кръгови производствени процеси

Над 150 представители на малкия и среден бизнес участваха в информационните събития от двете страни на границата в рамките на кампанията за кандидатите по  кандидатите по Приоритет 1“ „Щадящ околната среда трансграничен регион“.  – инфо ден и партньорски форум в гр. Одрин на 23 и 24 януари и инфо ден в гр. Бургас на 30 януари 2024 г.

Отворена покана за проектни предложения по Приоритет 1

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

(Управляващ орган по програмата)

в сътрудничество с