Последни въпроси и отговори по приема за МСП

Остават само 14 дни до крайния срок за подаване на проектни предложения за повишаване на енергийната ефективност и намаляването на парниковите газове на МСП. Всички получени въпроси с подробни разяснения можете да намерите тук.

Презентации за отворения прием към МСП

Управляващият орган на програмата България-Турция публикува презентации по отворената покана за проекти по приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“. Всичко, което трябва да знаете за процеса по подготовка и изпълнение, можете да намерите във файловете по-долу.

Актуализирани въпроси и отговори по приема по Приоритет 1

Управляващият орган на програмата България-Турция подготви актуализирана версия на въпроси и отговори, свързани с кандидатстването по отворената покана по Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“.