6.6 млн. евро се насочват за бизнеса в пограничния регион на България и Турция

Над 6.6 млн. евро се предвиждат за проекти в областта на енергийната ефективност и кръговата иконимка за микро, малки и средни предприятия по предстоящия прием по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция. „За нас е изключително важно в този ключов момент да подкрепим малкия и среден бизнес за по-плавен „зелен“ преход.

Денят на Интеррег сътрудничеството събра над 200 участници от България и Турция

В тазгодишното честване на Деня на Интеррег сътрудничеството по програмата България-Турция се включиха над 200 души от двете държави. Събитието се проведе  в Чамлъджа, Турция, и премина в духа на Европейската година на уменията.  

Стратегическият съвет одобри 36 от 47 подадени идейни концепции

Стратегическият съвет по програмата България-Турция избра 36 идейни концепции, които допринасят за изпълнението на Териториалната стратегия. Членовете на съвета прегледаха всички 47 подадени заявления на заседание, което се проведе на 23-ти и 24-ти август в Одрин, Турция. Следващата стъпка в процеса по оценка е проверка за качество на предложенията.