Индикативна годишна работна програма за 2024 г.

BGTR

Планираните покани за кандидатстване през 2024 г. може да откриете във файла по-долу::

Документи
Прикачен файл Размер
ИГРП_2024_TR.pdf 412.18 KB