Ограничена покана за стратегическо проектно предложение

Ограничена покана за стратегическо проектно предложение

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

(Управляващ орган по програмата)

в сътрудничество с

Дирекция по въпросите на Европейския съюз на Република Турция

(Национален орган по програмата)