Обща информация

Конкурсът REGIOSTARS се провежда за 16-ти път

За 16-ти път DG REGIO стартира годишния конкурс REGIOSTARS. Надпреварата се превърна в символ на високи постижения с проекти, финансирани от ЕС, които показват въздействието на европейската регионална политика.

Индикативна годишна работна програма за 2023 г.

УО на програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2021-2027 публикува Индикативната годишна работна програма за 2023 г. с информация за планираните приеми на проектни предложения през годината.