Медии

Започва приемът на проектни предложения за одобрените концепции от Териториалната стратегия по програмата България-Турция

Министерството на регионалното развитие и благоустройството стартира втория етап от реализиране на проектните идеи от Териториалната стратегия по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция. Процедурата е предвидена само за кандидатите с вече одобрени концепции за развитие на пограничния район, които могат да подадат пълни проектни предложения. Това са общо 27 идеи в областта на конкурентоспособността, дигитализацията, пазара на труда и туризма, разпределени в основен и резервен списък.

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ПО ПРИОРИТЕТ 1 „ЩАДЯЩ ОКОЛНАТА СРЕДА ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН“

Представители на малкия и среден бизнес от трансграничния регион България - Турция участваха в инфо ден в Експо център „Флора Бургас“ на 30 януари 2024 г., организирани от Управляващия орган на Програмата.

Общо 41 проектни предложения са подадени по Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“

На 20 март 2024 г. приключи приемът на проектни предложения по отворената покана по Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“, специфични цели 2.1 Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове и 2.6 Насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика.

ВАЖНО! Изменение на насоките за кандидатстване по Поканата за проектни предложения по Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“ удължаване срока за кандидатстване

Уважаеми кандидати и заинтересовани страни, бихме искали да ви информираме, че по-долу е приложено изменение на насоките за кандидатстване. 

Модифицираният пакет включва следните документи: 

1. Насоки за кандидатстване;

2. Приложение 1 - Разяснение за режима на минимална помощ(de minimis); 

3. Анекс А6 – De minimis – Декларация за държавна помощ; 

4. Приложение 6 и Приложение 7 – Оценка и подбор на проектни предложения

5. Ревизирана версия на Договор за безвъзмездна помощ. 

Информационна кампания и Партньорски форум за бизнеса по отворения прием по Приоритет 1 “Щадящ околната среда трансграничен регион“

Управляващият и националният орган на програмата България-Турция започват информационна кампания за кандидатите по приоритет 1“ „Щадящ околната среда трансграничен регион“. Поканата е насочена към микро, малки и средни предприятия от трансграничния регион, които желаят да подобрят енергийната си ефективност и да преминат към кръгови производствени процеси.

Оценка на въздействието на Интеррег ИПП Програмите за трансгранично сътрудничество в периода 2014 - 2020

През 2023 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството възложи договор за услуга за оценка на въздействието на Интеррег програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ 2014-2020, управлявани от Република България.
Оценката е извършена в периода март – ноември 2023 г.

Отворена покана за проектни предложения по Приоритет 1

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

(Управляващ орган по програмата)

в сътрудничество с

Дирекция по въпросите на Европейския съюз на Република Турция

(Национален орган по програмата)

Денят на Интеррег сътрудничеството събра над 200 участници от България и Турция

В тазгодишното честване на Деня на Интеррег сътрудничеството по програмата България-Турция се включиха над 200 души от двете държави. Събитието се проведе  в Чамлъджа, Турция, и премина в духа на Европейската година на уменията.  

Участниците оцветяваха стените на старите къщи – местна традиция от векове насам, и се учиха да карат сърф и кану с преподаватели от спортни клубове в региона.