Програма

Оценка на въздействието на Интеррег ИПП Програмите за трансгранично сътрудничество в периода 2014 - 2020

През 2023 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството възложи договор за услуга за оценка на въздействието на Интеррег програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ 2014-2020, управлявани от Република България.
Оценката е извършена в периода март – ноември 2023 г.