6.6 млн. евро се насочват за бизнеса в пограничния регион на България и Турция

Над 6.6 млн. евро се предвиждат за проекти в областта на енергийната ефективност и кръговата иконимка за микро, малки и средни предприятия по предстоящия прием по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция. „За нас е изключително важно в този ключов момент да подкрепим малкия и среден бизнес за по-плавен „зелен“ преход. Подготвили сме опростена процедура с богат избор от дейности, които да се приложат максимално бързо от бизнеса в региона“, заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, която съпредседателства второто заседание на комитета за наблюдение на програмата.

Проектите трябва да са в областта на енергийната ефективност, намаляването на парниковите газове и прехода към кръгова и ресурсно ефективна икономика. Максималната субсидия за бенефициент ще е до 200 000 евро. В областта на енергийната ефективност бизнесът ще може да кандидатства за закупуване на енергоспестяващо оборудване, за енергийно обновяване на производствени сгради и за внедряване на автоматични системи за наблюдение на енергопотреблението. За принос към кръговата икономика приоритет е насърчаването на кръгови производствени процеси чрез дейности, свързани със закупуване на технологично оборудване и разработване нови бизнес модели. Комитетът за наблюдение по програмата одобри насоките за кандидатите, с което приемът на проектни предложения ще бъде отворен в средата на ноември, след което ще има информационна кампания и форум за търсене на партньори за участие в проектите.

По време на заседанието на комитета за наблюдение в Ямбол беше одобрен и списъкът с 27 проектни идеи от Териториалната стратегия, които преминават на следващия етап от кандидатстване с покана да разработят пълни проектни предложения. Беше отчетен и напредъкът по изпълнението на програмата от периода 2014-2020 г. – изплатени са над 26 млн. евро, което е 94% от бюджета й.

Зам.-министър Бонева и членовете на комитета посетиха реконструирания градски мост на парка в Ямбол, финансиран с над 223 хил. евро по проекта „Ямбол и Одрин – два града на Тунджа“ от програмата „България-Турция“ 2014-2020 г. В рамките на инвестицията е направен основен ремонт на съоръжението, изграден е входен портал и е извършено цялостно архитектурно-художествено оформление на пространството пред парка. Новият облик на моста осъществява плавен преход между градска и паркова среда, като при обновяването са използвани елементи и материали като тези от модернизирания център на Ямбол.