Информационна кампания и Партньорски форум за бизнеса по отворения прием по Приоритет 1 “Щадящ околната среда трансграничен регион“

Управляващият и националният орган на програмата България-Турция започват информационна кампания за кандидатите по приоритет 1“ „Щадящ околната среда трансграничен регион“. Поканата е насочена към микро, малки и средни предприятия от трансграничния регион, които желаят да подобрят енергийната си ефективност и да преминат към кръгови производствени процеси.

Първото информационно събитие ще се проведе на 23 януари в  Тракийския университет в Одрин. На него ще бъде предоставена подробна информация за целите и специфичните изисквания на поканата, допустимостта на кандидатите, дейностите, разходите, практически насоки за успешно разработване на проектните идеи и попълване на необходимите документи за кандидатстване. Презентациите ще бъдат на английски език. За участие в него е необходима предварителна регистрация

На следващия ден, 24 януари, отново в Тракийския университет в Одрин, ще се състои форум за търсене на партньори. Основната цел на мероприятието ще бъде да подпомогне бизнеса в намирането на партньори за участие в проектите, което е задължително условие за кандидатстване по програмата. Партньорските форуми са и място за генерирането на интересни идеи за проекти. Организациите, които проявяват интерес да участват в Партньорския форум, следва да попълнят регистрационния формуляр най-късно до 22 януари.

В България също се предвижда да има информационно събитие. То ще се проведе на 30 януари в Бургас. За участие в него е необходима предварителна регистрация.