Важно! Въпроси и отговори по отворения прием по Приоритет 1

Управляващият орган на програмата България-Турция подготви допълнена версия на отговори на Вашите въпроси, свързани с кандидатстването по отворената в момента покана по Приоритет 1 „Щадящ околното среда трансграничен регион“. Приемът на проекти ще продължи до 20 март 2024 г. 

Документи
Прикачен файл Размер
Table_QA.pdf 628.11 KB