Актуализирани въпроси и отговори по приема по Приоритет 1

Управляващият орган на програмата България-Турция подготви актуализирана версия на въпроси и отговори, свързани с кандидатстването по отворената покана по Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“. Приемът на проекти ще продължи до 20 март т.г.