Презентации за отворения прием към МСП

Управляващият орган на програмата България-Турция публикува презентации по отворената покана за проекти по приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“. Всичко, което трябва да знаете за процеса по подготовка и изпълнение, можете да намерите във файловете по-долу. В случай че решите да подавате проектно предложение, обърнете внимание на крайния срок – 20 март.