Конкурсът REGIOSTARS се провежда за 16-ти път

REGIOSTARS

За 16-ти път DG REGIO стартира годишния конкурс REGIOSTARS. Надпреварата се превърна в символ на високи постижения с проекти, финансирани от ЕС, които показват въздействието на европейската регионална политика.

През тази година състезанието се провежда в пет категории:
 
  • КОНКУРЕНТНА И ИНТЕЛИГЕНТНА ЕВРОПА - Насърчаване на конкурентоспособността, иновациите и икономическата устойчивост;

  • ЗЕЛЕНА ЕВРОПА – Зеленият преход като фактор за регионалното развитие;

  • СВЪРЗАНА ЕВРОПА – Подобряване на мобилността и свързаността между регионите;

  • СОЦИАЛНА И ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА – Постигане на по-приобщаваща Европа чрез овладяване на регионални таланти;

  • ЕВРОПА ПО-БЛИЗО ДО ГРАЖДАНИТЕ - Насърчаване на устойчивото развитие на всички видове територии.

Крайният срок за кандидатстване е 31 май 2024 г.

Повече информация и документи за участие можете да намерите на regiostarsawards.eu