Шесто заседание на Съвместната работна група

Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за предстоящия програмен период 2021-2027 г. прие Решение №7 на 29 август 2022 г. с писмена процедура.

Приетите документи са приложени по-долу.

Документи
Прикачен файл Размер
jwg_decision_no_7.pdf 56.11 KB
2021tc16ipcb005_programme_2nd_draft.pdf 935.7 KB
attachments_0_0.rar 3.6 MB