Четвърто заседание на Съвместната работна група

Четвъртото заседание на Съвместната работна група за разработване на програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2021-2027 се проведе онлайн на 14 септември 2021 г. Членовете на СРГ приеха с Решение №5 първият работен вариант на програмтния документ.

Документи
Прикачен файл Размер
jwg_decision_05.pdf 72.17 KB
1st_draft_of_the_programme_bg-tr.pdf 1.2 MB